Your passwords could be for sale on the Dark Web

A recent study revealed that more than 15 billion credentials are in circulation through the Dark Web, representing a 300% increase since 2018. The information available ranges from network access credentials, bank login data and even streaming service accounts such as Netflix. The price of Bitcoin will increase as investor […]

Report Cuts China’s Bitcoin Mining Capacity to 50% of World Total, Raises US‘ to 14%.

Nowy raport kryptońskiej firmy badawczej Bitooda twierdzi, że Chiny stanowią tylko 50% światowych zdolności wydobywczych Bitcoin, a USA 14%. Dane te wyraźnie kontrastują z wcześniejszymi ustaleniami University of Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF), według których udział Chin w światowej produkcji haszyszu wynosi 65%, a w przypadku USA około 7,2%. […]